Διαβάζω

Η Χριστιάνα Μυγδάλη για το Πώς τελειώνει ο κόσμος στο Διαβάζω, τεύχος Μαρτίου 2012 (το κείμενο έχει και δεύτερο μέρος που μπορείτε να διαβάσετε εδώ):