Οστερισμός

[9/2017 – Η ενότητα αυτή βρίσκεται στο συνεργείο για σέρβις. Επιστρέφει αργότερα. Ως τότε, Keep Calm and Read Paul Auster]

 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει, διορθωμένα και εμπλουτισμένα, τα κείμενα του αφιερώματος στον Πολ Όστερ που επιμελήθηκα για το περιοδικό Διαβάζω (τεύχος 488, Σεπτέμβρης 2008 – μια παρουσίαση του αφιερώματος, και ολόκληρου του τεύχους, από τον Λάμπρο Σκουζάκη μπορείτε να διαβάσετε εδώ).

βιογραφία | εργογραφία | το οστερικό δωμάτιο | η μηχανική της πραγματικότητας | ο Όστερ στο σινεμά | η αχρηστία της γραφής | ο λάθος αριθμόςmisc

Σκοπός είναι τα κείμενα να βρίσκονται υπό συνεχή διόρθωση και εμπλουτισμό. Αν έχετε παρατηρήσεις, διορθώσεις ή προτάσεις, στείλτε μου μέιλ στο mariaxilouri [at] hotmail [dot] com.

Διαβάζω 488

“Without him, we are nothing, but the paradox is that we, the figments of another mind, will outlive the mind that made us, for once we are thrown into the world, we continue to exist forever, and our stories go on being told, even after we are dead.”

Travels in the Scriptorium

“It occurred to me that the inner and the outer could not be separated, except by doing great damage to the truth.”

Moon Palace

“I was trying to separate myself from my body, taking the long road around my dilemma by pretending it did not exist. Others had traveled this road before me, and all of them had discovered what I finally discovered for myself: the mind cannot win over matter, for once the mind is asked to do too much, it quickly shows itself to be matter as well. In order to rise above my circumstances, I had to convince myself that I was no longer real, and the result was that all reality begun to weaver for me.”

Moon Palace

“All men contain several men inside them, and most of us bounce from one self to another, without even knowing who we are. Up one day and down the next; morose and silent in the morning, laughing and cracking jokes at night.”

The Brooklyn Follies

“She has the story, and when a person is lucky enough to live inside a story, to live inside an imaginary world, the pains of this world disappear. For as long as the story goes on, reality no longer exists.”

The Brooklyn Follies

“I’ve been trying to fit everything in, trying to get to the end before it’s too late, but I see now how badly I’ve deceived myself. Words do not allow such things. The closer you come to the end, the more there is to say. The end is only imaginary, a destination you invent to keep yourself going, but a point comes when you realize you will never get there. You might have to stop, but that is only because you have run out of time. You stop, but that does not mean you have come to the end.”

In the Country of Last Things

“Books are born out of ignorance, and if they go on living after they are written, it’s only to the degree that they cannot be understood.”

Leviathan

“No matter how wild we think our inventions might be, they can never match the unpredictability of what the real world continually spews forth. This lesson seems inescapable to me now. Anything can happen. And one way or another, it always does.”

Leviathan

“The world is governed by chance. Randomness stalks us every day of our lives, and those lives can be taken from us at any moment – for no reason at all.”

Oracle Night

“Only darkness has the power to make a man open his heart to the world, and darkness is what surrounds me whenever I think of what happened. If courage is needed to write about it, I also know that writing is about it is the one chance I have to escape.”

The New York Trilogy: The Locked Room

“We exist for ourselves, perhaps, and at times we even have a glimmer of who we are, but in the end we can never be sure, and as our lives go on, we become more and more opaque to ourselves, more and more aware of our own incoherence. No one can cross the boundary into another – for the simple reason that no one can gain access to himself.”

The New York Trilogy: The Locked Room

“In the end, each life is no more than the sum of contingent facts, a chronicle of chance intersections, of flukes, of random events that divulge nothing but their own luck of purpose.”

The New York Trilogy: The Locked Room

“We always talk about trying to get inside a writer to understand his work better. But when you get right down to it, there’s not much to find in there – at least not much that’s different from what you’d find in anyone else.”

The New York Trilogy: Ghosts